Thứ Hai, 6 tháng 9, 2010

Phần mềm nghe nhạc hay nhất ?


Phần mềm nghe nhạc hay nhất ?
Windows Media Player - 28 (33.7%)
Winamp - 11 (13.3%)
Jet Audio - 25 (30.1%)
Foobar2000 - 5 (6%)
iTunes - 7 (8.4%)
Musicmatch Jukebox - 3 (3.6%)
QuickTime - 1 (1.2%)
Spider Player - 0 (0%)
Creative Player - 1 (1.2%)
Khác(nêu tên ra) - 2 (2.4%)
Số Lần Bình Chọn: 83

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét