Chủ Nhật, 5 tháng 9, 2010

Thiết Bị Âm Thanh Gia Đình

AV > Thiết Bị Âm Thanh Gia Đình

Main Contents begins from here.

Sản phẩm

Thiết Bị Âm Thanh Gia Đình

SC-PT980

SC-PT980

 • Âm thanh sống động và trong trẻo với loa Pure Direct Sound, màng loa cao cấp làm bằng tre* và Kelton Subwoofer (*Màng loa bằng tre cho loa trước, loa trung tâm và loa sau)
 • Kết nối dễ dàng chỉ một dây cáp HDMI cho âm thanh TV / ARC (Audio Return Channel)* [*Yêu cầu TV có hỗ trợ ARC (Audio Return Channel)]
 • Tích hợp đế cắm Universal cho iPod/ iPhone

SC-PT580

SC-PT580

 • Âm thanh sống động và trong trẻo với loa Pure Direct Sound, màng loa cao cấp làm bằng tre* và Kelton Subwoofer(*Màng loa bằng tre cho loa trung tâm)
 • Kết nối dễ dàng chỉ một dây cáp HDMI cho âm thanh TV / ARC (Audio Return Channel)
 • Tích hợp đế cắm Universal cho iPod/ iPhone

SC-PT85

SC-PT85

 • Hình ảnh tuyệt vời với công nghệ chuyển đổi nâng cấp HDMI 1080p
 • Phát lại dữ liệu từ cổng USB (JPEG, MP3, WMA và DivX)
 • Cài đặt dễ dàng với bảng hướng dẫn hiển thị trên màn hình

SC-PT75

SC-PT75

 • Hình ảnh tuyệt vời với công nghệ chuyển đổi nâng cấp HDMI 1080p
 • Phát lại dữ liệu từ cổng USB (JPEG, MP3, WMA và DivX)
 • Cài đặt dễ dàng với bảng hướng dẫn hiển thị trên màn hình

SC-BT735

SC-BT735

 • Chất lượng âm thanh cao cấp đúng như rạp chiếu với công nghệ Cinema Surround. Hệ thống loa Pure Direct Sound, màng loa cao cấp bằng vật liệu tre* và Kelton Subwoofer.(*Màng loa làm bằng tre cho loa trước, loa giữa và loa surround)
 • Thưởng thức nhiều nội dung mạng trực tuyến (Chức năng VIERA CAST*, YouTube™, Picasa™)(*Không có chức năng này cho thị trường Trung Cận Đông và Trung Quốc)
 • Kết nối dễ dàng chỉ một dây cáp HDMI cho âm thanh TV / ARC (Audio Return Channel)

SC-BT230

SC-BT230

 • Chất lượng âm thanh cao cấp đúng như rạp chiếu với công nghệ Cinema Surround và màng loa cao cấp làm bằng tre*.(*Màng loa làm bằng tre cho loa trước, loa giữa và loa surround)
 • Thưởng thức nhiều nội dung mạng trực tuyến (Chức năng VIERA CAST*, YouTube™, Picasa™)(*Không có chức năng này cho thị trường Trung Cận Đông và Trung Quốc)
 • Kết nối dễ dàng chỉ một dây cáp HDMI cho âm thanh TV / ARC (Audio Return Channel)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét